دانلود تحقیق در موردتجزيه-و-تحليل-سيستمها-و-روشها

مطالب دیگر:
بررسی عددی و آزمایشگاهی رفتار هیدرولیكی آبگیرهای كفیتعیین مدل ریاضی برآورد ذخیره آب در خاك و دبی خروجی در اثر بارش باران با استفاده از روش توده سازیتعیین عمق آبشستگی در اطراف پایه های دایره ای به كمك مدل سازی حل عددی جریان دو بعدیمقایسه الگوی آبشستگی اطراف لوله های منفرد و مركب عمود بر جریانهای فراساحلیمدل سازی عددی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف خطوط لوله تحت اثر جریانتاثیر رژیم آبی بر تغییرات هندسی پلان رودخانه دزشناسایی و ارزیابی ترخیص بهینه آب از مخزن سد ارستحلیل پدیده ضربه قوچ در تونلهای آب بر نیروگاه ها با روش حجم محدودعملكرد هیدرولیكی مجموعه سازه های آبی تاریخی شوشتر در گذشته و حالبررسی روند تغییرات عمق آب شستگی در گروه پایه هاتحلیل عددی پرده آب بند سد سیازاخ كردستانتاثیر پارامترهای مختلف در دقت توابع MLS (Moving Least Squares( برای محاسبه ارتفاع آب در سفره آب زیر زمینیبررسی نحوه اجرا و مشكلات اجرایی دیوارهای آب بند نشیب بند و فرازبند پروژه سد شهریارحذف نیترات از آب آشامیدنی با نانوفیلتراسیونبرآورد حداكثر عمق آبشستگی حول آبشكنها با استفاده از شبكه عصبی مصنوعیبررسی آزمایشگاهی الگوی جریان آبگیر جانبی باموقعیت 115 درجه در كانال U شكلكنترل رسوب ورودی به آبگیر جانبی در قوس 180 درجه با استفاده از پره های مستغرقكنترل و ترمیم آبشستگی پایین دست سدهای انحرافی در شرایط جریانبهینه سازی پارا مترهای لایه آبدار با الگوریتم ژنتیك در قیاس با روش تایس و هنتوش در تفسیر نتایج آزمون پمپاژتاثیر حركت دیوار بر روی فشار آب حفره ای اضافی پشت دیوارهای ساحلی در هنگام زلزله با استفاده از نتایج آزمایش میز لرزه
|50489363|nzd
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان دانلود تحقیق در موردتجزيه-و-تحليل-سيستمها-و-روشها آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

نام فایل : تجزيه-و-تحليل-سيستمها-و-روشها فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 31 حجم : 12 مگابایت دانشگاه آزاد اسلاميواحد مبارکه موضوع: تجزيه و تحليل سيستمها و روشهافهرست منابعزاهدي، شمس السادات، تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها (مباني سيستم هاي اطلاعات مديريت)، انتشارات دانشگاه علامه طباطبابب، تهران، 1376.سيمپرويو، تجزيه و تحليل نظامها، مترجم رضا محسسني، وزارت برنامه و بودجه، مركز مدارك اقتصادي، اجتماعي و انتشارات تهران، 1364.رضاييان، علي، تجزيه و...